Heim

Rent vann - Din rett

Vår løsning

Naturen vår er rik på vann av tilsynelatende god kvalitet. Vi bruker vann fra naturen til drikkevann og har full tillit til at det har god kvalitet. Men, er det vannet vi tapper i glasset av god kvalitet? Dette avhenger selvsagt av både råvannskvalitet, vannbehandlings- og vannforsyningssystemet. Mange vannbehandlingsanlegg og vannforsyningssystemer er flere tiår gamle og ikke i tilfredsstillende stand. Fornyingstakten på ledningsnettet er jevnt over for lav og det kan oppstå lekkasjer med fare for innsug av forurensinger ved trykkløst ledningsnett. En rapport fra Norsk Vann sier at mer enn 49% av kommunene har et ledningstap som er større enn 40%. Denne lite tilfredsstillende tilstanden i en del kommuner og private vannforsyningssystemer representerer en helserisiko. Vi har løsningen som sikrer deg rent vann!

Servitech AS

Sjøholtstrand

6240 Ørskog, Norway

Følg oss på sosiale medier